Work with Us

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมงานกับ Benz BKK Group

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
2. เจ้าหน้าที่ประกันภัย 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
3. ผู้จัดการฝ่ายขาย (รถ Feed) 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
4. เลขานุการประธานกรรมการบริหาร Executive Secretary for Presiden 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
5. Sales Executive 5 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
6. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
7. เจ้าหน้าที่การตลาด-ออนไลน์ 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
8. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
9. ธุรการจัดซื้อ 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
10. เจ้าหน้าที่บริการห้องรับรอง 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร

สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume ของคุณมาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th
หรือ สนใจตำแหน่งอื่นๆ สามารถ  กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222